شومینه کار-طراحی و ساخت شومینه و کباب پز 09125541129 شومینه کار-طراحی و ساخت انواع شومینه گازی و هیزمی و کباب پز گازی و هیزمی -ساخت تنور کنار شومینه بهمراه ارائه نمونه کار با 35 سال سابقه ساخت انواع شومینه- تعمیرات شومینه و رفع ایرادات - تجربیات ما در کنار شماست. 09125541129 معمار احمد کارخانه http://shominekar.ir 2019-04-18T11:11:02+01:00 text/html 2019-02-14T06:12:30+01:00 shominekar.ir احمد کارخانه شومینه - تخریب و بازسازی شومینه پروژه شهرک غرب http://shominekar.ir/post/36 در این پروژه شومینه قبلی تا حدودی تخریب شد و سنگ شومینه جدید بوسیله دستگاه CNC برش داده شده و نصب گردید و در پایان لوله کشی گاز و منقل انجام شد و شومینه روشن شده تحویل داده شد. لطفا ما را در اینیستاگرام دنبال کنید .kashihonar1<div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/eMdQC4aR8v/شومینه_کاری.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/XFiIVm4YCD/شومینه_کار.jpg" alt=""></div> text/html 2019-02-05T12:55:36+01:00 shominekar.ir احمد کارخانه نصب شومینه پیش ساخته پروژه پادگان ستاری http://shominekar.ir/post/34 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/ECJczZdTTg/شومینه_پیش.jpg" alt="شومینه"></div> text/html 2019-01-12T07:21:05+01:00 shominekar.ir احمد کارخانه نصب شومینه برقی پروژه سعید آباد http://shominekar.ir/post/33 نصب و راه اندازی شومینه چدنی پیش ساخته با مشعل برقی پروژه سعید آباد<div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/S2ZYlPwBYP/شومینه_برقی1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/rXuCdX8mRK/شومینه_برقی.jpg" alt="شومینه"></div> text/html 2018-11-20T14:30:15+01:00 shominekar.ir احمد کارخانه ساخت شومینه سنگی پروژه شهرک غرب http://shominekar.ir/post/32 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/hHcU7qVVOr/شومینه_کار1.jpg" alt="شومینه"></div> text/html 2018-11-01T14:26:48+01:00 shominekar.ir احمد کارخانه شومینه کنج گازی آجری http://shominekar.ir/post/31 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/BsQgBCg6Kg/شومینه21.jpg" alt=""></div> text/html 2018-10-26T05:13:48+01:00 shominekar.ir احمد کارخانه باربیکیو پروژه سهروردی http://shominekar.ir/post/30 <div style="text-align: right;">ساخت باربیکیو پروژه سهروردی شمالی</div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/dXzsAGVWN6/باربیکیو1.jpg" alt=""></div> text/html 2018-10-05T10:13:10+01:00 shominekar.ir احمد کارخانه شومینه کار-طراحی و ساخت شومینه و تعمیرات شومینه 09125541129 http://shominekar.ir/post/29 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/z1WUpasgId/شومینه_-کار167.jpg" alt=""></div> text/html 2018-09-30T02:19:04+01:00 shominekar.ir احمد کارخانه #مرمت و #بازسازی #شومینه - پروژه زعفرانیه http://shominekar.ir/post/28 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/leZYhKkMOw/شومینه_کار17.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;">بازسازی و ترمیم شومینه خود را به ما بسپارید 09125541129</div> text/html 2018-09-25T13:16:54+01:00 shominekar.ir احمد کارخانه شومینه کاری فانتزی http://shominekar.ir/post/27 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/LgIgEyFdpc/شومینه_کار41.jpg" alt=""></div> text/html 2018-09-16T04:35:27+01:00 shominekar.ir احمد کارخانه شومینه سنگی پروژه چالوس http://shominekar.ir/post/26 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/qAHgldGneT/شومینه کار1.jpg" alt=""></div>